Jeg sidder i en stilling som webkonsulent i Københavns Kommune med base i Koncern-it. Jeg arbejder med udvikling, vedligeholdelse og rådgivning i brugen af København Kommunes borger- og medarbejdervendte webløsninger. Webplatformen indeholder over 300 websites på en kompleks Drupalbaseret webplatfom.

Min primære opgave er at udmønte forvaltningernes og brugernes behov til digitale webløsninger. Udover dagligt at håndtere sager i relation til vores webplatform, arbejder jeg med kontrakt- og leverandørstyring, samt projektleder på udviklingen af en række digitale webløsninger.